Als u gaat stemmen in een stemlokaal, heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. In alle stemlokalen zijn coronamaatregelen genomen. Daardoor kunt u goed en zo veilig mogelijk uw stem uitbrengen.

Stap 1: meenemen naar het stembureau

Neem uw stempas en identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs) mee als u gaat stemmen.

Toegestane identiteitsbewijzen zijn:

 • een Nederlands paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument
 • een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een ander EU-land of uit Noorwegen, Zwitserland (geen Zwitsers rijbewijs), Liechtenstein of IJsland

Uw identiteitsbewijs is geldig als het op 16 maart 2022 niet langer dan 5 jaar is verlopen.

Stap 2: ga naar het stembureau

Bij de ingang van het stembureau wordt u begroet door een medewerker van het stembureau. Deze persoon houdt in de gaten dat er niet te veel mensen tegelijk in het stembureau zijn. Misschien moet u daarom even wachten.

Bekijk het overzicht van alle stembureaus in Barendrecht.

Stap 3: geef uw stempas en haal een stembiljet

Geef uw stempas aan de medewerker achter de tafel en laat uw identiteitsbewijs zien. Uw stempas en identiteitsbewijs worden gecontroleerd. Als beide in orde zijn, krijgt u een stembiljet en een rood potlood.

Stap 4: breng uw stem uit

Ga naar een stemhokje. U stemt door het witte vakje vóór de naam van de kandidaat van uw keuze rood te maken. Vouw het stembiljet na het invullen dicht, zodat de kandidatenlijst niet zichtbaar is. Doe het stembiljet in de stembus. Het rode potlood levert u in.

Uw stem is niet geldig als u op het stembiljet:

 • een andere kleur gebruikt dan rood
 • meerdere witte vakjes rood maakt
 • iets schrijft of tekent waaruit uw identiteit kan blijken

Wilt u wel stemmen, maar niet op een partij of kandidaat?

Laat uw stembiljet dan leeg en stop deze in de stembus. Uw stem wordt wel meegeteld, maar is niet voor een partij of kandidaat. Dit heet blanco stemmen.

Heeft u zich vergist bij het invullen van het stembiljet?

Geef uw stembiljet terug aan de voorzitter van het stembureau. U kunt 1 keer een nieuw stembiljet krijgen.

Veilig stemmen

De gemeente neemt vanwege het coronavirus maatregelen om te zorgen dat u veilig kunt stemmen.

 • Geef elkaar de ruimte. We richten de stemlokalen zo in dat u afstand kunt houden van anderen.
 • Een stembureaulid bij de ingang heet u welkom en kan u uitleg geven.
 • Volg de aangegeven looproutes.
 • U mag een mondkapje dragen, dat is niet verplicht.
 • U kunt uw handen desinfecteren bij de ingang.
 • De stembureauleden zitten achter een kuchscherm.
 • U krijgt een schoon stempotlood.  
 • De stembureauleden maken de stemhokjes en deurklinken regelmatig schoon.
 • De stembureaus worden goed geventileerd.

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Blijf thuis en laat u testen. U kunt iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dat heet machtigen. Wilt u weten hoe dat werkt? Kijk op de pagina Ik wil iemand anders machtigen.