Belangrijke data voor politieke partijen over de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022 op een rij.

DatumGebeurtenis
20 december 2021Laatste dag registratie nieuwe politieke partij
20 december 2021Laatste dag ontvangst waarborgsom registratie aanduiding
3 tot en met 31 januari 2022Afleggen ondersteuningsverklaringen
13 januari 2022Voorinlevering kandidaatstelling (op afspraak)
17 januari 2022Laatste dag ontvangst waarborgsom voor kandidaatstelling
31 januari 2022, 9.00 tot 17.00 uurInleveren kandidatenlijsten (volgens schema)
1 februari 2022, 16.00 uurOnderzoek kandidatenlijsten door centraal stembureau (besloten zitting)
2 en 3 februari 2022, 9.00 tot 17.00 uurHerstel verzuimen
4 februari 2022, 10.00 uurDefinitieve vaststelling kandidatenlijsten en nummering door centraal stembureau (openbare zitting)
16 maart 2022Gemeenteraadsverkiezing
21 maart 2022, 10.00 uurVaststelling definitieve uitslag door centraal stembureau (openbare zitting)
29 maart 2022Onderzoek geloofsbrieven
30 maart 2022Be√ędiging nieuwe raad